Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Kancelaria udziela wsparcia klientom, którzy chcą zarejestrować spółkę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Biuro działa w stanie Wyoming w USA, ponieważ tutejsze prawodawstwo umożliwia założenie firmy bez ujawniania danych jej właścicieli. Rejestracja spółki LCC za pośrednictwem Kancelarii Wyoming pozwala zoptymalizować koszty, uniezależnić się od zbędnej biurokracji i brać udział w obrocie gospodarczym jako spółka z siedzibą w USA. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które nie mają potrzeby korzystania z ubezpieczeń społecznych, a którym polskie ustawodawstwo utrudnia prowadzenie efektywnego biznesu. Uwalaniając się od szkodliwych obciążeń prawno-księgowych mogą one skupić się na prowadzeniu swojej działalności biznesowej, bez tracenia czasu na nieefektywne i kosztowne czynności związane z zaspakajaniem żądań nigdy nienasyconej urzędniczej hydry.

Na stronie opisano jak wyglądają rozliczenia podatkowe spółki i w jaki sposób zagwarantowane zostało bezpieczeństwo klienta.

Informacje

  WWW: https://wyoming.com.pl
  Nazwa: Kancelaria Wyoming LLC
  Telefon: +48 22 128 49 19
  Adres: Carey Avenue 2120
  Miejscowość: Cheyenne
  Kod pocztowy: 82-001